อะไรทำให้แหวนเงิน 925 เป็น "สเตอร์ลิง" และเหตุใดจึงมีความสำคัญ