ดอกไม้ทะเล

ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวปะการังเขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์และมีสีสันของเกาะเต่าและน้ำทะเลสีฟ้าครามที่สวยงาม การออกแบบที่ไม่สมมาตรเลียนแบบปะการังอ่อนตามธรรมชาติ

ปะการังเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญา ความสุข และความเป็นอมตะ

เปอร์เซ็นต์ของกำไรจากคอลเลกชันนี้จะนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือ คลินิกสัตว์ในพื้นที่เกาะเต่า ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและบริจาคได้ที่ http://www.kohtaoanimalclinic.org/