ขนนกทะเล

ปากกาทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่สวยงามคล้ายขนนกซึ่งอาศัยอยู่ในน่านน้ำเขตร้อนทั่วโลก คอลเลกชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเคลื่อนไหวและโครงสร้างอันละเอียดอ่อนที่น่าหลงใหลเมื่อรับชมขณะที่เคลื่อนไหวไปตามกระแสน้ำ เกาะเต่ามีสัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้หลายชนิด หากคุณรู้ว่าต้องดูที่ไหน! วงแหวนและจี้ต่างสื่อถึงกระแสน้ำและการเคลื่อนที่ของทะเลเขตร้อนของเรา

รูปทรงขนนกเป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจ เกียรติยศ และอิสรภาพ