ใจดี

ใจดี (ใจดี) เป็นคำไทยที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยความรัก ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่ามีจิตใจเมตตา เราในฐานะคนไทยก็ใช้คำนี้ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมีน้ำใจ อ่อนโยน และใจกว้าง เป็นต้น คำพูดที่ดีเยี่ยมเพื่อ เตือนคุณว่าการมี น้ำใจต่อตนเองและผู้อื่นนั้นไม่มีวันสูญเปล่า การดำเนินชีวิตด้วยใจที่เปิดกว้างเต็มไปด้วยความเมตตาแสดงถึงความกล้าหาญและความแข็งแกร่ง